Revehiet

Vi er en småbarnsavdeling med 12 barn og 4 voksne.

 

Vi er en gjeng med positive og glade voksne som mener at humor er en stor del av hverdagen. Vi er omsorgsfulle og er opptatt av at både barn og foreldre skal føle seg trygge, derfor er et godt foreldresamarbeid viktig. Vi er opptatt av å tilrettelegge ut  i fra barnas ulike behov og forutsetninger, og har fokus på hvert enkelt barn. Rev er veldig glad i å være ute, uansett vær og vi liker å gå på turer. Utetiden er viktig for at barna skal være i fysisk aktivitet og for deres motoriske utvikling. Vi er flinke til å dele barna i mindre lekegrupper, slik at de får mer ro og voksenkontakt. Dette gjør vi for å skjerme lek og for å styrke språkutviklingen.