Velkommen til Holthagen barnehage

A/L Holthagen barnehage er et non-profit-foretak, som ligger i Skedsmo kommune. Barnehagen åpnet sine dører i 1990. Barnehagen består av 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år. I Holthagen barnehage legger vi stor vekt på TRYGGHET, TRIVSEL og TILLIT i hele vårt arbeid med barn, foreldre og ansatte. Hos oss er barna aktive, vi gir dem gode opplevelser og utfordringer i trygge læringsarenaer. Vi har 5 fagarbeidere og 7 barnehagelærere i personale i barnehagen. Vi står for all mat, frokost, lunsj og ettermiddagsmat, 4 av 5 dager i uka. 3 dager i uken er det varmlunsj

Holthagen er en aktiv barnehage. Vi har en liten skog rett ved barnehagen, dit går vi ofte på tur. Nærmiljøet vårt byr på fine muligheter til varierte uteaktiviteter, som f. eks. skigåing og aking om vinteren, fotball og lek om sommeren.
Uteområdet i barnehagen byr også på varierte utfordringer. Vi sklir, klatrer i trær og klatrestativ, spiller ball, løper og sykler, leker med vann og sand.
Vi har også en egen bålplass innenfor gjerdet hvor pølser blir grillet og suppe blir kokt - mmm - mat smaker godt ute!

Holthagen er en opplevelsesrik barnehage. Morgentrim på fellesrommet hvor vi synger, hopper,spretter,tøyer og bøyer , store og små. Tradisjonelle aktiviteter knyttet til høytider og markering av FN-dagen. Vi har også opplegg og aktiviteter der foreldre deltar sammen med barna sine.

Holthagen er en lærerik barnehage. Vi i barnehagen er opptatte av barnas læring, og av hvordan barna lærer. Vår pedagogikk tar utgangspunkt i at barna lærer av det de er opptatte av i øyeblikket, være seg lek, styrte aktiviteter eller rutinesituasjoner. Vi legger stor vekt på å være gode voksen modeller som ser alle barn og utfordrer de etter deres behov og ønsker. Lekende barn er lærende barn!

Holthagen har et godt mattilbud. Vi ser at kostold og utvikling henger sammen, og er opptatt av at mattilbudet skal være variert og godt. Vi tilbyr all mat 4 dager i uken, av de dagene er det varmlunsj 3 dager. Det er bare matpakker på turdagen/aktivitetsdagen. Barna spiser godt i et fellesskap med andre, gode vaner blir lagt fra starten av.