Vepsebolet

Velkommen til Vepsebolet! Veps er en avdeling med 18 barn i alderen 3-6 år. Vi er tre voksne som er opptatt av at barna skal trives og ha det bra i barnehagen og med hverandre. Det er viktig for oss at barna leker og har det gøy utfra egne interesser. Vi har et stor fokus på barnas beste og jobber for at alle barna skal få utvikle seg fra sitt individuelle ståsted. Vi bruker også mye av tiden på avdelingen til å skape fine ting å pynte avdelingen med.