Knøttene

Avdeling Knøtt

Knøttene består av 12 flotte barn i alderen 0-3 år, og 5 omsorgsfulle voksne. Vi er to voksne som deler en stilling.

Vi holder på med aktiviteter som sang, turer, musikk, forming, morgentrim, puslespill, tegning, språktrening, aktiviteter knyttet til temaer og mye utelek!

På Knøtt er vi opptatt av å ha trygge barn som er aktive med egen kropp og som ivrig utforsker livet utenfor familien.

Vi har stor gulvplass, og vi voksne bruker mye tid sammen med barna nede på gulvet.

De eldste barna får utfordringer tilpasset overgangen til stor avdeling.