Opptak

Vi syntes det er hyggelig at dere er innom hjemmesiden vår, og kanskje vurderer å søke barnehageplass i Holthagen Barnehage. Trykk på linken for å komme til kommunen sin hjemmeside www.skedsmo.kommune.no for å søke barnehageplass.

Maksprisen er kr 2 990,- pr. måned, pluss 400 kr i matpenger. Matpengene dekker alle måltider i barnehagen, utenom onsdager da hver avdeling har sin egen turdag. Denne dagen må foreldre ha med to matpakker og egen drikke. Barna får servert varmlunsj fra cateringbyrå tre dager i uken, og vi tilrettelegger for varierte og sunne måltider resten av uka, til frokost,lunsj og ettermiddagsmat.

Vi tar inn barn gjennom hele året om det skulle bli noe ledig. 

Dere kan søke barnehageplass hos oss via Skedsmo Kommune.

www.skedsmo.kommune.no

https://skedsmog2.ist-asp.com/NO00231-pub

* Videre trykker dere på linken ''skole og barnehage''

* Trykk ''søke, svare på tilbud eller si opp barnehageplass''

Det er mulig å legge til fem forskjellige barnehager som settes opp i ønsket rekkefølge.

 

Barnehagens opptakskrets er barn som er bosatt i Skedsmo Kommune.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager parafraf 13)

   Barn som er omfattet av paragraf 4-4 annet og fjerde ledd, og 4-12 lov om barnevernstjenester.

2. Barnehagens ansatte har fortrinnsrett ved opptak av barn

3. Søsken av barn som har plass i Holthagen Barnehage

4. Barn som søker overflytting fra annen barnehage i Skedsmo

5. Søkere som har Holthagen som første eller andre prioritet

6. Barnehagen skal tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre forsvarlig drift

7. Øvrige barn i Skedsmo Kommune

 

 

19 05 16 VELKOMMEN TIL HOLTHAGEN BARNEHAGE, 2019

 

Lykke til med søkeprosessen - Følg hjertet og magefølelsen :)