Invitere til bursdagsfeiring i barnehagen

Når man skal invitere til bursdag har barnehagen utarbeidet egne regler slik at ingen skal føle seg utenfor. Barnebursdager er forbundet med samhold og glede, og barn ser frem til være en del av dette felleskapet.

Følelsen av å være utelatt kan gå hardt inn på et barn. Ved å ikke bli invitert blir det eskludert fra en gruppe og vi som barnehage er opptatt av å legge til rette for at slikt ikke skal skje. Derfor har vi utarbeidet egne føringer i forhold til invitasjon i barnehagen:

* Invitere hele kull (enten alle 3 åringene, 4 åringene eller førskolebarna)

* Kun jentene

* Kun guttene

* Kun jenter i samme kull

* Kun gutter i samme kull

* Hele avdelingen 

Er det andre dere ønsker å invitere må dere ta dette utenfor barnehagetiden. Vi oppfordrer til at selv om dette blir gjort utenom barnehagen, at dere går foran som gode eksempel og ikke eskluderer noen.

 

God bursdagsfeiring :)