Barnehagens Vedtekter

Fra 1. Januar 2013 ble Holthagen barnehage et samvirkeforetak. Vedtektene for samvirkeforetaket ble vedtatt på årsmøte 25. april 2013.