Styret i Holthagen barnehage 2017/2018

Styrerepresentanter:

Styreleder: John Fredrik Engeland
Sekretær: Anette Diseth Magnussen 
Styremedlem: Christin Andersson
Styremedlem: Kjell Gunnar Børresen
Varamedlem: Vebhav Jolly

Oppgaver:

Styret passer på at barnehagen blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Tar ansvar for:

- Regnskap og økonomi

- Forvaltning av barnehagens eiendom

Møter:

Ca. en gang i måneden (ikke juli og desember).

Se styremedlemmen her :

DU eier en del av Holthagen Barnehage