Styret i Holthagen barnehage 2019/2020

Styrerepresentanter:

Styreleder: Mona Olsen
Sekretær: Bjarki Reyr
Styremedlem: Cecilie Endresen
Styremedlem: Lars Einar Grøneng
Varamedlem: Vebhav Jolly

Oppgaver:

Styret passer på at barnehagen blir ivaretatt på en forsvarlig måte.

Tar ansvar for:

- Regnskap og økonomi

- Forvaltning av barnehagens eiendom

Møter:

Ca. en gang i måneden (ikke juli og desember).

Se styremedlemmen her :

DU eier en del av Holthagen Barnehage