Samarbeidsutvalget i Holthagen barnehage 2016/2017

Foreldrerepresentanter velges hvert år på høstens foreldremøte.

Barnehagens styrer:   Sonja Standal 

Representant for styret:  Anette Diseth Magnussen, mamma til Emma og Erik

Representanter for de ansatte:  Birgit B. Dyrdal og Hege Nouri                                                             

Representanter for de foresatte:

Avdeling Veps: Cecilie Endresen, mamma til Thea

Avdeling Rev:  Øyvind Lier, pappa til Ingrid

Avdeling Maur: Hanne Haugan, mamma til Sanne Marie 

Avdeling Knøtt: Lars Grøneng, pappa til Tiril og Even

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

- Følge med på det pedagogiske arbeidet
- Fastsette årsplan
- Arrangere mindre dugnader
- Arrangere juletrefest
- Arrangere skidag eller andre arrangementer
- Evt. deltakelse i 17. mai toget

Møtes ved behov.