Samarbeidsutvalget i Holthagen barnehage 2019/2020

Foreldrerepresentanter velges hvert år på høstens foreldremøte.

Barnehagens styrer:   Sonja Standal 

Representant for styret:  Bjarki Reyr,  pappa til Per Gustav på Rev

Representanter for de ansatte:  Birgit B. Dyrdal og Hege Nouri                                                             

Representanter for de foresatte:

Avdeling Veps: Sigridur Osk Gustavsdottir, mamma til Per Gustav

Avdeling Rev: Oda Johanne Ellingsen, mamma til Jonas

Avdeling Maur: Maiken Carr, mamma til Nora

Avdeling Knøtt: Daniel Lindberg, pappa til Phillip

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

- Følge med på det pedagogiske arbeidet
- Fastsette årsplan
- Arrangere mindre dugnader
- Arrangere juletrefest
- Arrangere skidag eller andre arrangementer
- Evt. deltakelse i 17. mai toget

Møtes ved behov.