Samarbeidsutvalget i Holthagen barnehage 2016/2017

Foreldrerepresentanter velges hvert år på høstens foreldremøte.

Barnehagens styrer:   Sonja Standal 

Representant for styret:  Bjarki Reyr,  pappa til Per Gustav på Rev

Representanter for de ansatte:  Birgit B. Dyrdal og Hege Nouri                                                             

Representanter for de foresatte:

Avdeling Veps: de har sagt at de to på Maur kan være representater

Avdeling Rev:  Øyvind Lier, pappa til Ingrid

Avdeling Maur: Hanne Haugan, mamma til Sanne Marie , Lars Grøneng, pappa til Tiril og Even

Avdeling Knøtt: Daniel Lindberg, pappa til Philip

Samarbeidsutvalgets oppgaver:

- Følge med på det pedagogiske arbeidet
- Fastsette årsplan
- Arrangere mindre dugnader
- Arrangere juletrefest
- Arrangere skidag eller andre arrangementer
- Evt. deltakelse i 17. mai toget

Møtes ved behov.