Handlingsplan mot mobbing i barnehagen

Nå har vi laget en liten "Handlingsplan mot mobbing i Holthagen barnehage" . Det står litt om hvordan vi jobber forebyggende, hvordan mobbing defineres i barnehagen og hvordan samarbeidet mellom hjem og barnehagen skal være for å motarbeide mobbing.