Barnehagens plattform

 

Hovedmålet for arbeidet vårt i Holthagen barnehage er at vi har barn andre vil være sammen med.

For å nå målet har vi valgt å jobbe med sosial kompetanse.  Dette handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner.

Les mer om dette i barnehagens årsplan.

Les også mer om hvordan vi jobber og om vårt ståsted ved å følge lenken under.

 

19 08 20 plattform for Holthagen barnehage (1)