Planleggingsdag

Fredag 24.11.17 er det planleggingsdag i barnehagen

På fredag, den 24.11, er det planleggingsdag i barnehagen. For barna er da barnehagen stengt. Vi kommer til å bruke dagen på å evaluere dette halvåret som har gått og planlegge det nye som kommer. 

"Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen (...)Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i . Felles refleksoner over det pedagogiske arbeidet kan gi personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring."

"Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det pedagogiske arbeidet. Planleggingen skal bidra til kontinuitet og progresjon for enkeltbarn og barnegruppen."

(Rammeplan, 2017)

Kos dere sammen med barna deres, så ses vi på mandag :-)