Leie av Barnehagen/Grillhytta

Det er nå mulighet for å leie barnehagen/grillhytta til feiring av bursdager for barn som går i Holthagen.For mer informasjon se eget punkt i menyen øverst.