Endring i foreldrebetaling

De siste budsjettinnstillingene ble behandlet av Stortinget 9.12.2015, og her ble det vedtatt at maksimalpris for foreldrebetalingen skal øke til kr 2 655,- pr. måned med virkning fra 1. januar 2016. Ny pris for 2016: 100 % plass kr 2 655,- + kr 300,- i kostpenger