Velkommen til felles foreldremøte

Holthagen og Toppen barnehage inviterer til felles foreldremøte onsdag 25. November. Velkommen