Innmelding av barn på 1.trinn

Skolene sender velkomstbrev til foreldrene på nyåret. Her gis det informasjon om blant annet innmelding, skolefritidsordning (SFO), besøksdag, informasjonsmøte og mulighet til å søke om skolebytte. 31. januar - frist for foreldrene til å sende inn innmeldingsskjema til skolene.