Planleggingsdager Barnehageåret 2015/2016

Datoene nedenfor er barnehagen stengt: 28. August 2015 (nytt Barnehageår) 30. Oktober 2015 4. Mars 2016 (kurs) 6. Mai 2016 10. Juni 2016 (årsplanlegging) Det vil bli avholdt to foreldremøter i løpet av 2015. Ett avdelingsvis og ett felles. Mer informasjon om dette vil komme etterhvert.