Nye regler om aldersgrenser for visning av film og nye plikter for skoler og barnehager